26

Tư vấn thành lập công ty và Thiết kế văn phòng, cửa hàng.

PHONG THỦY VÀ SỰ THỊNH VƯỢNG

     

 

Trong cuộc sống xã hội hiện nay, nhìn trên bình diện chung, ta dễ dàng nhận thấy sự bận rộn và vận động theo chiều hướng đi lên, câu chuyện bữa cơm manh áo đã được thay bằng những nhu cầu mang lại sự tiện nghi trong cuộc sống. Không ít người từ hai bàn tay trắng đã gây dựng nên cơ nghiệp to lớn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Và cũng phải nhìn nhận nhiều trường hợp phá sản thật thảm hại, từ tột đỉnh của thành công đã rơi xuống vực sâu một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, cũng còn khá nhiều hoàn cảnh xoay sở với cuộc sống thật là chật vật, khó khăn.

 

 Vì sao lại có người thành công, kẻ thất bại? Phải chăng là do tài năng, đức độ? Do số phận và vận may? Giải thích được điều này là mong muốn của rất nhiều người để nhận biết con đường của mình phải đi tới trong tương lai.

 

Thực ra, tất cả điều ấy được thể hiện rất rỏ trong lời dạy của Tiền Nhân : “Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa”. Đây chính là kinh nghiệm xương máu từ ngàn xưa được đúc kết lại để hướng dẫn cho con cháu mai sau, biết vận dụng nó vào cuộc sống sẽ đem lại sự thành công và thịnh vượng. Cũng chính kinh nghiệm này, dân gian thường gọi là Thuật Phong Thủy. Vì thế, Phong Thủy phải được xem là những kinh nghiệm được truyền thừa trong nhiều ngàn năm lịch sử, và càng không nên hiểu về Phong Thủy như thuật mê tín dị đoan.

 

Công ty Phong Thủy Huỳnh Mai là tâm huyết của Truyền nhân Huỳnh Mai, nơi qui tụ của Phong Thủy Chính Thống, được gọi là Truyền nhân Huỳnh Mai đời thứ hai. Chúng tôi muốn đem lại nhiều điều tốt đẹp đến với mọi người, mọi nhà. Chúng tôi muốn chia sẻ sự hiểu biết chân chính về cách tạo dựng Thiên Thời, cải tạo Địa Lợi, ứng dụng Nhân Hòa. Mong rằng, tất cả mọi người đều cảm nhận được và cùng chúng tôi vươn đến cuộc sống thật sự có ý nghĩa và tốt đẹp.

 

   Phong Thủy Huỳnh Mai.