26

Tư vấn thành lập công ty và Thiết kế văn phòng, cửa hàng.

BỐ TRÍ, SẮP XẾP, THIẾT KẾ VĂN PHÒNG THEO PHONG THỦY

Ngoài vị trí Địa lý, sắc thái mỹ thuật hài hòa luôn mời gọi khách hàng. Bạn còn phải biết cách tạo dựng không gian bên trong phù hợp với công năng của các phòng ban, vị trí và hướng ngồi làm việc cho từng thành viên. Điều đó giúp cho nội bộ đoàn kết, công việc suông sẽ, tương trợ nhau để phát triển. Để yên tâm và tự tin trong công việc, chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn biết cách phân chia công việc phù hợp với từng người, chọn vị trí tọa lạc cho từng chức danh và tổ chức hài hòa không gian làm việc, góp phần mang lại sự ổn định và phát triển bền vững.

 

Phong Thủy Huỳnh Mai